Profil firmy

Stavební firma Dvořák RK plus, s.r.o. vznikla v roce 2001 sloučením tří stavebních firem s více než desetiletou tradicí. Ke stavební společnosti RK plus s.r.o. se připojily stavební firmy JAN DVOŘÁK a František Vavroch — Compact Design.

Toto spojení tří stabilních firem bylo motivováno možností realizovat zakázky většího objemu, dále koncentrací strojního, materiálového a tvůrčího potenciálu.

Nová firma má veškeré potřebné předpoklady stát se moderní dynamicky se rozvíjející firmou, schopnou uspokojit i ty nejnáročnější požadavky soudobého stavebního trhu. Struktura a kapacita firmy dovoluje realizaci a zajištění i velmi náročných zakázek, např. generálních rekonstrukcí včetně zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení až po předání hotového díla s úspěšnou kolaudací.

Další běžně realizované zakázky jsou opravy a zateplování fasád včetně restaurátorských prací, kompletní certifikované zateplovací systémy, komplexní regenerace panelových objektů, statické sanace betonových konstrukcí, izolace plochých střech, výstavba nových rodinných domů, rekonstrukce nebytových prostor a adaptace provozoven, restaurací, bytů a jiné.

Současně se vznikem nové společnosti Dvořák RK plus, s.r.o. vedení rozhodlo provést a úspěšně aplikovat certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikace systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 byla úspěšně provedena dne 18.7.2001. Toto opatření zajistí další zvýšení kvality práce, konkurenceschopnost a přehlednou organizaci firmy.

Cenová poptávka: vyžádejte si nabídku zdarmaReference: prohlédněte si naši práci
 • O naší firmě

 • Náš tým
 • Co o nás řekli naši zákazníci
 • Certifikáty
  • Řekli o nás naši zákazníci

   Všechny naše požadavky byly splněny. Ani s odstupem času jsme nenašli nic, co by šlo udělat lépe. Stavební firmu Dvořák RK plus, s.r.o. můžeme doporučit jako kompetentního partnera.

   Luboš Bakla - předseda družstva
   Bytové družstvo Proutěná 400-408
   Se společností Dvořák RK plus, s.r.o. spolupracujeme již od r. 2000. První větší zakázkou byla oprava střechy na historické budově v Husitské ul.22 na Praze 3. V té době vystupoval dodavatel pod jménem Jan Dvořák – stavební společnost. Postupně následovaly další práce menšího i většího rozsahu při opravách budov a při rekonstrukcích kancelářských prostor v budovách ve vlastnictví společnosti SUDOP GROUP a.s. Zde jsou a byly prováděny stavební práce různého charakteru, montáže sádrokartonových příček, rekonstrukce rozvodů elektroinstalací, datových sítí, malířské a lakýrnické práce, obkladačské práce, instalatérské práce a pokládky podlahových krytin. V dobré kvalitě provedla společnost Dvořák RK plus, s.r.o opravu omítky fasády na objektu v Husitské ul. 22, včetně výměny okapových svodů a žlabů. Se společností Dvořák RK plus máme velmi dobré zkušenosti. Nejenže práce provádí ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech, ale ochotně vychází vstříc i k mimořádným požadavkům na provádění prací v mimopracovní době, v nočních hodinách, o sobotách a nedělích, aby nedocházelo k rušení uživatelů budov při jejich pracovní činnosti. Již několikráte nám vypomohla společnost Dvořák RK plus i v mimořádných situacích, za což jim platí naše poděkování. S kvalitou odvedené práce jsme velmi spokojeni, a doposud jsme nemuseli uplatnit žádnou reklamaci, či sankci za nedodržení termínu. Pro své vstřícné a korektní jednání, flexibilitu, zodpovědný přístup a kvalitu odvedených prací, zůstává tato společnost pro nás i nadále vyhledávaným partnerem.

   Miloslav Vydřihost - ved. odd. správy majetku a údržby
   SUDOP GROUP a.s.