Právní doložka

Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek je firma Dvořák, RK plus s.r.o., IČ: 25135601.

Pečlivě se prosím seznamte s následujícími ustanoveními a podmínkami. Vstupem na doménu dvo.cz a na jakoukoliv stránku v této doméně se zavazujete akceptovat níže uvedená ustanovení a podmínky. V případě vašeho nesouhlasu s níže uvedenými podmínkami na doménu dvo.cz nebo kteroukoliv z její stránek nevstupujte.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytují se třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků je nakládáno s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Copyright, licence

Tento web je autorským dílem. Majitelem výhradních práv na veškerý obsah včetně všech grafických prvků tohoto webu je firma Dvořák RK plus, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu jednatele firmy Dvořák RK plus s.r.o.

Web je poháněný publikačním systémem WordPress, který je uvolněn pod licencí GNU/GPL verze 2. Zdrojový kód šablony vzhledu a veškeré další programátorské úpravy těchto stránek jsou dílem agentury Raduz Design a jsou taktéž uvolněny pod licencí GNU/GPL verze 2.

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení produktů, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na tomto webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Odpovědnost

I přesto že se maximálně snažíme o to, aby tyto www stránky přinesly uživatelům maximální užitek, firma Dvořák RK plus, s.r.o. ani žádný jeho zaměstnanec, spolupracovník či dodavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací ze stránek v doméně dvo.cz nebo odkazovaných webových stránkách, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Firmy Dvořák RK plus, s.r.o. ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

Data na tomto webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek firmy Dvořák RK plus, s.r.o. ani kohokoli jiného do budoucna.

Informace uvedené na webových stránkách v doméně dvo.cz nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od firmy Dvořák RK plus, s.r.o. v písemné podobě poté, co ji v případě pochybností kontaktoval.

 • Kontaktujte nás

  Potřebujete pomoct s Vaším projektem? Obraťte se na nás!

  mobil: 605 295 821
  pevná: 281 862 871
  fax: 230 234 485
  email: dvo@dvo.cz
  Cenová poptávka: vyžádejte si nabídku zdarma

 • Řekli o nás naši zákazníci

  Všechny naše požadavky byly splněny. Ani s odstupem času jsme nenašli nic, co by šlo udělat lépe. Stavební firmu Dvořák RK plus, s.r.o. můžeme doporučit jako kompetentního partnera.

  Luboš Bakla - předseda družstva
  Bytové družstvo Proutěná 400-408
  Se společností Dvořák RK plus, s.r.o. spolupracujeme již od r. 2000. První větší zakázkou byla oprava střechy na historické budově v Husitské ul.22 na Praze 3. V té době vystupoval dodavatel pod jménem Jan Dvořák – stavební společnost. Postupně následovaly další práce menšího i většího rozsahu při opravách budov a při rekonstrukcích kancelářských prostor v budovách ve vlastnictví společnosti SUDOP GROUP a.s. Zde jsou a byly prováděny stavební práce různého charakteru, montáže sádrokartonových příček, rekonstrukce rozvodů elektroinstalací, datových sítí, malířské a lakýrnické práce, obkladačské práce, instalatérské práce a pokládky podlahových krytin. V dobré kvalitě provedla společnost Dvořák RK plus, s.r.o opravu omítky fasády na objektu v Husitské ul. 22, včetně výměny okapových svodů a žlabů. Se společností Dvořák RK plus máme velmi dobré zkušenosti. Nejenže práce provádí ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech, ale ochotně vychází vstříc i k mimořádným požadavkům na provádění prací v mimopracovní době, v nočních hodinách, o sobotách a nedělích, aby nedocházelo k rušení uživatelů budov při jejich pracovní činnosti. Již několikráte nám vypomohla společnost Dvořák RK plus i v mimořádných situacích, za což jim platí naše poděkování. S kvalitou odvedené práce jsme velmi spokojeni, a doposud jsme nemuseli uplatnit žádnou reklamaci, či sankci za nedodržení termínu. Pro své vstřícné a korektní jednání, flexibilitu, zodpovědný přístup a kvalitu odvedených prací, zůstává tato společnost pro nás i nadále vyhledávaným partnerem.

  Miloslav Vydřihost - ved. odd. správy majetku a údržby
  SUDOP GROUP a.s.