Reference: Sanace

SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Při normálním používání objektu se má difúzní odpor jednotlivých vrstev konstrukce ve směru prostupu vodní páry difúzí zmenšovat, nebo být menší než difúzní odpor samotného zdiva. Podle různých údajů se z 1 m2 odpařovací zóny zdiva odpaří za den 0.7 až 1.2 l vody do okolní atmosféry.

Ve vlhkém zdivu dochází ke korozi železa, hliníku, mědi a jiných kovů. Soli a jejich hydráty ucpávají na povrchu zdiva póry a zmenšují přirozené odpařování vlhkosti povrchem zdiva do okolní atmosféry. Výkvěty se projevují skvrnami nebo usazeninami na stěnách v podobě prášků, shluků, krystalů, jehliček, škraloupů, kůry a někdy v podobě jakési plísně. V podstatě jde o soli, které rozpuštěné difundují na povrch omítky a při odpaření vody vykrystalizují uvedené tvary. Obvykle se tvoří v místech, kde převládá odpařování nad dopravovaným množstvím, proto pozorujeme výkvěty v zóně mezi zavlhlou a suchou omítkou. Většina výkvětotvorných solí je hygroskopická, proto při opakovaných pochodech dodává další vlhkost do stavební konstrukce, zvětšováním svého objemu dochází krystalizačními tlaky k mechanickému rozrušování, k odlupování drobných částeček a ke sprašování zdiva. Tradiční omítky se velmi brzo nasytí krystalizujícími solemi. Čím je koncentrace výkvětotvorných solí ve zdivu větší, tím je odpar vlhkosti menší. Konečná povrchová úprava omítek po stránce maleb je složitá.

 před rekonstrukcí

po rekonstrukci

Svislé hydroizolace suterénního zdiva speciálními fóliemi.Drenážní, kanalizační a odvětrávací systémy vlhkých sklepních prostor.

 

Podřezávání vlhkého zdiva a zarážení nerezových plechů do ložné spáry zdiva s doživotní zárukou proti působení zemní vlhkosti.

Malířské přípravky na bázi hlinky nebo kaolinu zanášejí do interiéru hygroskopický prvek, který reaguje jak s vlhkostí zdiva, tak s vlhkostí okolního vzduchu. Naprosto nevhodné jsou latexové malby a linkrustace obyčejná i polyvinilacetátová. Velmi vysoký difúzní odpor těchto materiálů zcela zamezí prostupu vodních par do okolí a vlhkost ve zdivu postupuje nahoru.

Sanační omítka má vysokou hydrofóbnost vykazující kapilární inaktivitu, malý difúzní odpor pro vodní páry a nízkou tepelně izolační vodivost, velký tepelný odpor, a tak bude i kondenzace vodních par ve zdivu omezena, protože zdivo nemůže tak rychle reagovat na snížení teploty okolí. Následkem toho nemůže teplota zdiva klesnout pod rosný bod. Odpařovací zóna z povrchu omítky se umísťuje hlouběji do zdiva a ke krystalizaci solí na povrchu omítky nedochází. Při zpomalení migrace solí na povrch omítky se také redukuje hygroskopická vlhkost, a tak je stěna opticky i tepelně stále suchá, ačkoli zdivo vždy obsahuje určité množství vlhkosti a určitý obsah solí. Sanační omítka je nehořlavá, mrazuvzdorná, odolná proti rozdílným teplotám na venkovní sluneční straně s antibakteriálními účinky.

FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ VNIKÁNÍ VLHKOSTI DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

 • Déšť a sníh
 • Stříkající voda (posypová sůl)
 • Kondenzace vlhkosti
 • Škodlivé soli
 • Hydrostatická vlhkost
 • Vadná zdravotně – technická domovní instalace
 • Vzlínající zemní vlhkost

Doporučujeme předem provést stavebně technický průzkum.

Funkční sanace vlhkého suterénu každého objektu vždy vyžaduje provedení podrobného průzkumu a na základě výsledků průzkumu vypracování projektu sanačních opatření. Průzkum se mimo jiné musí zaměřit na hydrogeologické poměry okolí stavby včetně informací o propustnosti podloží a výskytu nepropustných vrstev v zásypech, zjištění vlhkosti a salinity zdiva, zjištění složení zdiva a tvaru ložných spár, zjištění polohy kanalizace a možností napojení drenáže do kanalizace, zjištění výskytu starých konstrukcí, které mohou k objektu přivádět vodu atd.

 • Reference

 • Reference: Rekonstrukce na klíč
 • Reference: Dotace na zateplení
 • Reference: Zateplení domů
 • Reference: Fasády
 • Reference: Opravy a izolace střech
 • Reference: Balkóny a lodžie
 • Reference: Sanace
 • Reference: Novostavby na klíč
 • Reference: Rekonstrukce interiérů
 • Reference: Panelové domy
 • Reference: Půdní vestavby
 • Reference: Rekonstrukce restaurací
 • Reference: Rekonstrukce památek
 • Reference: Kamenné stavby a mosty
  • Řekli o nás naši zákazníci

   Se společností Dvořák RK plus, s.r.o. spolupracujeme již od r. 2000. První větší zakázkou byla oprava střechy na historické budově v Husitské ul.22 na Praze 3. V té době vystupoval dodavatel pod jménem Jan Dvořák – stavební společnost. Postupně následovaly další práce menšího i většího rozsahu při opravách budov a při rekonstrukcích kancelářských prostor v budovách ve vlastnictví společnosti SUDOP GROUP a.s. Zde jsou a byly prováděny stavební práce různého charakteru, montáže sádrokartonových příček, rekonstrukce rozvodů elektroinstalací, datových sítí, malířské a lakýrnické práce, obkladačské práce, instalatérské práce a pokládky podlahových krytin. V dobré kvalitě provedla společnost Dvořák RK plus, s.r.o opravu omítky fasády na objektu v Husitské ul. 22, včetně výměny okapových svodů a žlabů. Se společností Dvořák RK plus máme velmi dobré zkušenosti. Nejenže práce provádí ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech, ale ochotně vychází vstříc i k mimořádným požadavkům na provádění prací v mimopracovní době, v nočních hodinách, o sobotách a nedělích, aby nedocházelo k rušení uživatelů budov při jejich pracovní činnosti. Již několikráte nám vypomohla společnost Dvořák RK plus i v mimořádných situacích, za což jim platí naše poděkování. S kvalitou odvedené práce jsme velmi spokojeni, a doposud jsme nemuseli uplatnit žádnou reklamaci, či sankci za nedodržení termínu. Pro své vstřícné a korektní jednání, flexibilitu, zodpovědný přístup a kvalitu odvedených prací, zůstává tato společnost pro nás i nadále vyhledávaným partnerem.

   Miloslav Vydřihost - ved. odd. správy majetku a údržby
   SUDOP GROUP a.s.
   Všechny naše požadavky byly splněny. Ani s odstupem času jsme nenašli nic, co by šlo udělat lépe. Stavební firmu Dvořák RK plus, s.r.o. můžeme doporučit jako kompetentního partnera.

   Luboš Bakla - předseda družstva
   Bytové družstvo Proutěná 400-408