Dotace na zateplení — Zelená úsporám

Chcete získat dotaci pro váš projekt a výrazně ušetřit? Chcete ušetřit na provozních nákladech vaší nemovitosti? Pak je program Zelená úsporám právě pro vás. Obraťte se na nás a my vám pomůžeme s celým projektem. Nabízíme kompletní servis na klíč.

Cenová poptávka: vyžádejte si nabídku zdarmaReference: prohlédněte si naši práci

Co je program Zelená úsporám?

Zelená úsporám je dotační program Ministrestva životního prostředí určený pro podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Zaměřuje na snížení spotřeby při vytápění (zateplením, izolací střechy, výměnou oken…), podporu ekologických zdrojů vytápění a podporou výstavby pasivních domů.

Kdo může o dotaci žádat?

O dotaci z programu Zelená úsporám můžou žádat vlastníci a developeři rodinných a bytových domů:

 • Fyzické osoby (pouze domácnosti)
 • Solečenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Města a obce (včetně městských částí)
 • Podnikatelské subjekty
 • Případně další právnické osoby

Na co lze žádat?

Program Zelená úsporám je rozdělen do několika skupin:

 • A. Úspora energie na vytápění
  • A.1. Komplexní zateplení budov (nízkoenergetický standard)
  • A.2. Dílčí zateplení vybraných částí budov
 • B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
 • C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  • C.1. Výměna zdrojů na fosilní paliva nebo el. vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
 • D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Kdy můžeme žádat?

Žádost o dotaci můžeme podat buď před zahájením realizace nebo až po dokončení a kolaudaci. Program běží od 22.4. 2009 do 31.12. 2012. Poslední termín pro podání žádosti je 30.6. 2012. Dotaci nelze uplatnit na operace dokončené před 1.4.2009.

Jak vám se získáním dotace pomůžeme?

Nabízíme vám kompletní servis v průběhu celého projektu:

 • Pomůžeme vám s vyplněním žádosti Zelená úsporám
 • Vytvoříme projekt a rozpočet na zateplení domu či zateplení bytu
 • Budeme za vás jednat o zateplení na Státním fondu životního prostředí
 • Provedeme veškeré stavebních práce: zateplení fasády, izolace střechy, výměna oken, zateplení lodžie
 • Předáme vám hotový projekt

Janovský: Podpora oprav bytových domů může pokračovat

6.5.2011, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, ČTK

Dalších téměř 30 tisíc bytů ve starší zástavbě se ještě v tomto roce dočká státní podpory v programu Nový Panel. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dnes ve sněmovně uspěl s návrhem na znovuotevření tohoto dlouhodobého a významného dotačního titulu.

„Sněmovna pochopila prospěšnost programu a také jeho transparentnost,“ řekl dnes ministr a doplnil: „Každý projekt, který splní parametry nařízení, je automaticky podpořen.  Vliv úředníků, zprostředkovatelů, či politiků na poskytnutí konkrétní dotace je nulový.“ Předběžný sběr žádostí začal na pokyn ministra již počátkem dubna a do konce měsíce bylo zaregistrováno prvních 268 letošních projektů. Ode dne publikace rozhodnutí poslanců ve Sbírce zákonů začne i jejich plné financování.

Objem podpořených oprav panelových i nepanelových domů letos dosáhne 4 miliard korun. Státní fond rozvoje bydlení k tomu uvolní 84 milionů korun a zbytek podpory do výše jedné miliardy bude uvolňovat jako příspěvek na úroky k úvěrům. Průměrná délka úvěrů je 12 let.

Program Nový Panel (dříve Panel) funguje deset let a pomáhá všem vlastníkům bytů v panelových i nepanelových domech bez rozdílu. Dosud pomohl opravit více než 360 tisíc bytů. Typickými příjemci podpory jsou bytová družstva a společenství vlastníků.

 

Zelená úsporám: peníze jsou na všechny žádosti kromě veřejných budov

21.4.2011, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí; www.zelenausporam.czVláda projednala další postup v programu Zelená úsporám, uspokojeni budou všichni žadatelé s řádně vyplněnými žádostmi. Na všechny žádosti doposud schválené a žádosti před schválením jsou finanční prostředky k dispozici a budou co nejdříve proplaceny. Znovuotevření programu Zelená úsporám pro příjem nových žádostí prý momentálně vůbec není ve hře.

Celkem 16 612 žádostí je nesprávně vyplněných, tedy neúplných. U těch budou žadatelé vyzváni během dvou týdnů dopisem k doplnění. Na opravu budou mít 60 dnů. Pokud žadatelé nebudou na tuto výzvu reagovat, jejich žádost nebude dále administrována.  Jak budou přicházet žádosti doplněny, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.

Postupně se budeme snažit prostředky fondu naplňovat a také dodatečně opravené žádosti postupně proplácet. Naším cílem je, aby se dostalo postupně na všechny,“ uvedl Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.

Dosud se v programu pohybuje 79 093 žádostí. Aktuálně je schváleno celkem 37 477 žádostí. Dalších 24 717 žádostí je úplných a před schválením. Tyto dvě skupiny žádostí jsou v pořádku a budou proplaceny.

Zdroje financování

Uskutečněné audity a kontroly v minulých měsících ukázaly, že v současné době chybí v programu téměř 8 miliard Kč. Ministerstvo proto navrhlo systémová opatření, která povedou k zajištění vyrovnaného stavu.

První z opatření je úplná redukce segmentu veřejné budovy, čímž dojde k úspoře 4 miliardy korun. Dále se předpokládá, že kontrolou všech typů žádostí se ušetří miliarda korun. Dalších 600 milionů korun lze očekávat prodejem emisních povolenek do Japonska a Německa a 250 miliónů korun snížením technické asistence.

Podle předběžných odhadů získá fond na vyrovnání záporné osmimiliardové bilance příjmy ve výši 7,5 miliardy korun. Ty půjdou na postupné proplácení opravených žádostí. Zbývající částku 500 milionů korun bude fond dále hledat. „Museli jsme se vypořádat s celým problémem a zároveň jsme chtěli uspokojit co největší počet soukromých žadatelů o podporu v programu Zelená úsporám, pro které byl program původně určen. Velmi mne mrzí, že města a obce nedostanou podporu, nicméně mají na rozdíl od soukromých žadatelů, jejichž cílem je například nízkoenergetická dřevostavba, další možnosti, jak žádat o příspěvky. Jedním z nich je Operační program Životní prostředí. Program Zelená úsporám jsem zdědil, a proto jsou má řešení nutným kompromisem,“ dodává ministr Chalupa.

Rozbíhá se důsledná kontrola

Současně s řešením uvedených problémů, rozbíhá SFŽP důslednou kontrolu projektů v programu Zelená úsporám. „Jsou zpracovány jasné, konkrétní metodické kontrolní postupy s cílem u všech žádostí ověřit soulad se smlouvou a s projektovou dokumentací. Máme informace o tom, že ne vždy bylo postupováno při realizaci v souladu se smluvními podmínkami. Pokud najdeme neoprávněně čerpané prostředky, budou žadatelé či zhotovitelé důsledně postihováni. Neoprávněně čerpané či požadované finanční prostředky nebudou vypláceny nebo budou zpětně vymáhány,“ doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

Klíčové je vypořádání minulosti, následně přijde na řadu budoucnost Zelené úsporám

Podle ministra Tomáše Chalupy události kolem programu Zelené úsporám jasně ukazují, jak nepříjemný vývoj může mít projekt, který není dlouhodobě a efektivně řízen. Důležité je nyní, aby se fond vypořádal se všemi existujícími žádostmi. Průběžně se pak bude řešit, jaká bude další budoucnost programu Zelená úsporám. S tím souvisí i další personální obsazení fondu.

„Do tří měsíců chci vypsat výběrové řízení na ředitele SFŽP. Od nového vedení budu chtít jasnou a dlouhodobou koncepci celé organizace. S ohledem na vývoj v oblasti redukce emisí CO2, který skýtá příležitosti pro obchodování s emisními povolenkami, jsem v případě programu Zelená úsporám a jeho dalšího pokračování optimistický,“ doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

Celkový přehled žádostí

Žádosti schválené a vyplacené (20.000) 3 086 mil. Kč

Žádosti schválené, zatím nevyplacené (17.000) 5 866 mil. Kč

Žádosti kompletní a připravené na schválení RF (24.717) 6 492 mil. Kč

Žádosti, u kterých bude zaslána výzva k doplnění (16.612) 7 144 mil. Kč

Žádosti, u kterých byla administrace ukončena (287) 0 Kč

Ombudsman pro žadatele

SFŽP si uvědomuje, že komunikaci se žadateli je třeba zlepšit, a proto je součástí změn v programu Zelená úsporám zřízení funkce ombudsmana. Ombudsman dohlédne na to, aby stížnosti a podněty žadatelů byly vyřízeny v co nejkratším čase a kvalitně. Pokud nebude žadatel spokojen s odpovědí Státního fondu životního prostředí ČR, může svoji stížnost projednat s ombudsmanem, a to buď písemně, nebo osobně. Do funkce ombudsmana byla jmenována Petra Kolínská.

 • Nabízené služby

 • Rekonstrukce na klíč
 • Dotace na zateplení — Zelená úsporám
 • Zateplení domů
 • Fasády
 • Opravy a izolace střech
 • Balkóny a lodžie
 • Sanace betonu a vlhkého zdiva
 • Novostavby na klíč
 • Rekonstrukce bytů a interiérů
 • Panelové domy
 • Půdní vestavby
 • Rekonstrukce restaurací
 • Rekonstrukce památek
 • Kamenné stavby a mosty
  • Řekli o nás naši zákazníci

   Všechny naše požadavky byly splněny. Ani s odstupem času jsme nenašli nic, co by šlo udělat lépe. Stavební firmu Dvořák RK plus, s.r.o. můžeme doporučit jako kompetentního partnera.

   Luboš Bakla - předseda družstva
   Bytové družstvo Proutěná 400-408
   Se společností Dvořák RK plus, s.r.o. spolupracujeme již od r. 2000. První větší zakázkou byla oprava střechy na historické budově v Husitské ul.22 na Praze 3. V té době vystupoval dodavatel pod jménem Jan Dvořák – stavební společnost. Postupně následovaly další práce menšího i většího rozsahu při opravách budov a při rekonstrukcích kancelářských prostor v budovách ve vlastnictví společnosti SUDOP GROUP a.s. Zde jsou a byly prováděny stavební práce různého charakteru, montáže sádrokartonových příček, rekonstrukce rozvodů elektroinstalací, datových sítí, malířské a lakýrnické práce, obkladačské práce, instalatérské práce a pokládky podlahových krytin. V dobré kvalitě provedla společnost Dvořák RK plus, s.r.o opravu omítky fasády na objektu v Husitské ul. 22, včetně výměny okapových svodů a žlabů. Se společností Dvořák RK plus máme velmi dobré zkušenosti. Nejenže práce provádí ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech, ale ochotně vychází vstříc i k mimořádným požadavkům na provádění prací v mimopracovní době, v nočních hodinách, o sobotách a nedělích, aby nedocházelo k rušení uživatelů budov při jejich pracovní činnosti. Již několikráte nám vypomohla společnost Dvořák RK plus i v mimořádných situacích, za což jim platí naše poděkování. S kvalitou odvedené práce jsme velmi spokojeni, a doposud jsme nemuseli uplatnit žádnou reklamaci, či sankci za nedodržení termínu. Pro své vstřícné a korektní jednání, flexibilitu, zodpovědný přístup a kvalitu odvedených prací, zůstává tato společnost pro nás i nadále vyhledávaným partnerem.

   Miloslav Vydřihost - ved. odd. správy majetku a údržby
   SUDOP GROUP a.s.