Fasády

Nabízíme vám odborné rekonstrukce a zateplování historických i moderních fasád. Obraťte se na nás a my vám pomůžeme s celým projektem.

Cenová poptávka: vyžádejte si nabídku zdarmaReference: prohlédněte si naši práci

Provádíme následující práce:

 • Rekonstrukce a opravy fasád z lešení
 • Lokální opravy fasády horolezeckou technikou z lana
 • Lokální opravy fasády z vysokozdvižné plošiny
 • Zateplování fasád

Součástí opravy fasády bývá:

 • tlakové očištění ploch fasády a štukatérské výzdoby
 • opravy štukatérských prvků (restaurátoři v součinnosti se stavbou a provedou odborné opravy výzdoby a štukových omítek, opravy říms a před započetím prací zpracují restaurátorský záměr a po dokončení zpracují restaurátorskou dokumentaci, včetně fotodokumentace pro potřeby PÚPP)
 • otlučení omítky až na cihlu a proškrábnutí spár do hl. 2cm
 • sanační omítky na vlhké zdivo
 • nová omítka (cement. postřik s přísadou akryl. disperze SOKRAT+ vápenocementové jádro + vnější vápcem štuková vrstva)
 • fasádní nátěr
  1. akrylátový (penetrační nátěr MISTRAL PRIMER a nátěr fasádní barvou MISTRAL FASADE v odstínu dle požadavku PÚPP a majitele objektu pozn.barevný odstín nemá vliv na změnu ceny za nátěr)
  2. silikátový (na památkově chráněné objekty MIPA SILIKAT)
  3. silikonový (bývá nejdražší)
  4. hydrofobizační – hydrofobizace povrchu fasády LUKOFOB (slouží k povrchové hydrofobizaci porézních silikátů jako jsou beton, omítky, azbestocement, plynosilikát, pálená střešní krytina apod. Principem těchto přípravků je proniknutí vodou zředěného roztoku Lukofobu do pórů a trhlinek silikátu, kde dojde k reakci a chemické vazbě. Úprava zabraňuje pronikání dešťové vody do stavebního díla, nedochází k vymývání rozpustných složek a špinění a chrání před agresivním působením vůči kyselým dešťům. Silikonové hydrofobizační přípravky Lukofob se neprojevují změnou barevného odstínu, jsou vodotěsné ale paropropustné.)
  5. protikarbonatační – akrylátová barva ECOLOR BKH (určená pro vnější finální úpravu betonových a železobetonových prvků stavebních konstrukcí. Je paropropustná, hydrofobní, s vyšším difúzním odporem proti průniku oxidu uhličitého COX, NOX a dalších exhalátových sloučenin, které spolu s vodou snižují pH betonu a zapříčiňují jeho karbonataci, ztrátu pevnosti, korozi armatur, a tím i celkovou destrukci konstrukcí)
 • výměna klempířských prvků z plechů FeZN, TiZn, Cu, Al
 • výměna či repase otvorových prvků (oken, balkonových dveří, vstupních dveří)
 • utěsnění styků konstrukcí silikonovým (akrylátovým) tmelem
 • zakrytí a ochrana oken
 • oprava hydroizolace a dlažby balkonů
 • Nabízené služby

 • Rekonstrukce na klíč
 • Dotace na zateplení — Zelená úsporám
 • Zateplení domů
 • Fasády
 • Opravy a izolace střech
 • Balkóny a lodžie
 • Sanace betonu a vlhkého zdiva
 • Novostavby na klíč
 • Rekonstrukce bytů a interiérů
 • Panelové domy
 • Půdní vestavby
 • Rekonstrukce restaurací
 • Rekonstrukce památek
 • Kamenné stavby a mosty
  • Řekli o nás naši zákazníci

   Se společností Dvořák RK plus, s.r.o. spolupracujeme již od r. 2000. První větší zakázkou byla oprava střechy na historické budově v Husitské ul.22 na Praze 3. V té době vystupoval dodavatel pod jménem Jan Dvořák – stavební společnost. Postupně následovaly další práce menšího i většího rozsahu při opravách budov a při rekonstrukcích kancelářských prostor v budovách ve vlastnictví společnosti SUDOP GROUP a.s. Zde jsou a byly prováděny stavební práce různého charakteru, montáže sádrokartonových příček, rekonstrukce rozvodů elektroinstalací, datových sítí, malířské a lakýrnické práce, obkladačské práce, instalatérské práce a pokládky podlahových krytin. V dobré kvalitě provedla společnost Dvořák RK plus, s.r.o opravu omítky fasády na objektu v Husitské ul. 22, včetně výměny okapových svodů a žlabů. Se společností Dvořák RK plus máme velmi dobré zkušenosti. Nejenže práce provádí ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech, ale ochotně vychází vstříc i k mimořádným požadavkům na provádění prací v mimopracovní době, v nočních hodinách, o sobotách a nedělích, aby nedocházelo k rušení uživatelů budov při jejich pracovní činnosti. Již několikráte nám vypomohla společnost Dvořák RK plus i v mimořádných situacích, za což jim platí naše poděkování. S kvalitou odvedené práce jsme velmi spokojeni, a doposud jsme nemuseli uplatnit žádnou reklamaci, či sankci za nedodržení termínu. Pro své vstřícné a korektní jednání, flexibilitu, zodpovědný přístup a kvalitu odvedených prací, zůstává tato společnost pro nás i nadále vyhledávaným partnerem.

   Miloslav Vydřihost - ved. odd. správy majetku a údržby
   SUDOP GROUP a.s.
   Všechny naše požadavky byly splněny. Ani s odstupem času jsme nenašli nic, co by šlo udělat lépe. Stavební firmu Dvořák RK plus, s.r.o. můžeme doporučit jako kompetentního partnera.

   Luboš Bakla - předseda družstva
   Bytové družstvo Proutěná 400-408