Sanace betonu a vlhkého zdiva

Vysušování – sanace a izolace vlhkého zdiva, sanace betonu a železobetonových konstrukcí, injektáže, sanační omítky a další sanační práce.

Cenová poptávka: vyžádejte si nabídku zdarmaReference: prohlédněte si naši práci

Podrobnější informace teprve připravujeme. Pokud potřebujete poradit s vaším projektem či zpracovat cenovou nabídku, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi s vámi vše probereme.

 

Podřezávání vlhkého zdiva a zarážení nerezových plechů do ložné spáry zdiva s doživotní zárukou proti působení zemní vlhkosti.

Malířské přípravky na bázi hlinky nebo kaolinu zanášejí do interiéru hygroskopický prvek, který reaguje jak s vlhkostí zdiva, tak s vlhkostí okolního vzduchu. Naprosto nevhodné jsou latexové malby a linkrustace obyčejná i polyvinilacetátová. Velmi vysoký difúzní odpor těchto materiálů zcela zamezí prostupu vodních par do okolí a vlhkost ve zdivu postupuje nahoru.

Sanační omítka má vysokou hydrofóbnost vykazující kapilární inaktivitu, malý difúzní odpor pro vodní páry a nízkou tepelně izolační vodivost, velký tepelný odpor, a tak bude i kondenzace vodních par ve zdivu omezena, protože zdivo nemůže tak rychle reagovat na snížení teploty okolí. Následkem toho nemůže teplota zdiva klesnout pod rosný bod. Odpařovací zóna z povrchu omítky se umísťuje hlouběji do zdiva a ke krystalizaci solí na povrchu omítky nedochází. Při zpomalení migrace solí na povrch omítky se také redukuje hygroskopická vlhkost, a tak je stěna opticky i tepelně stále suchá, ačkoli zdivo vždy obsahuje určité množství vlhkosti a určitý obsah solí. Sanační omítka je nehořlavá, mrazuvzdorná, odolná proti rozdílným teplotám na venkovní sluneční straně s antibakteriálními účinky.

FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ VNIKÁNÍ VLHKOSTI DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

 • Déšť a sníh
 • Stříkající voda (posypová sůl)
 • Kondenzace vlhkosti
 • Škodlivé soli
 • Hydrostatická vlhkost
 • Vadná zdravotně – technická domovní instalace
 • Vzlínající zemní vlhkost

Doporučujeme předem provést stavebně technický průzkum.

Funkční sanace vlhkého suterénu každého objektu vždy vyžaduje provedení podrobného průzkumu a na základě výsledků průzkumu vypracování projektu sanačních opatření. Průzkum se mimo jiné musí zaměřit na hydrogeologické poměry okolí stavby včetně informací o propustnosti podloží a výskytu nepropustných vrstev v zásypech, zjištění vlhkosti a salinity zdiva, zjištění složení zdiva a tvaru ložných spár, zjištění polohy kanalizace a možností napojení drenáže do kanalizace, zjištění výskytu starých konstrukcí, které mohou k objektu přivádět vodu atd.

 

Korozní procesy na povrchu železobetonu 

 1. Statické sanace

V případě zjištění statické poruchy nosné betonové konstrukce po odkrytí obalových konstrukcí, je přizván autorizovaný statik, který stanoví další závazný postup pro sanaci každé jednotlivé statické poruchy.Statické zajištění panelového domu – svařenec pod stropem. Výztuž v podlaze lodžie (statické sepnutí panelů)

 1. Sanace kotevních styků panelů

Odstraní se uvolněné části betonu, odseká se narušený beton a části dílců či stykového betonu, kde hloubka karbonatace je větší než 20 mm. Dočištění obnažené výztuže bude provedeno ručně ocelovým kartáčem nebo s rotačním kotoučem. Na obnaženou výztuž se aplikuje jednosložkový povlakový přípravek LAFARGE ARMATOP CZ 1001 pro ochranu ocelové výztuže betonu v rámci sanačního zásahu. ARMATOP CZ 1001 je kompletní suchá prášková hmota, složená z jemných částic a speciálního cementu, modifikovaná akrylátovými polymery a dalšími přísadami stavební chemie zajišťujícími dokonalou ochranu před korozí ocelové výztuže. Kotevních styk panelů se vyspraví speciální vnější omítkovou směsí LAFARGE 730, 731 MORTIER REPARATION, která je přímo určena pro opravy betonových ploch, vydrolenin a chrání armatury před korozí.

 1. Reprofilace vadné ocelové výztuže

Výztuž ve stěnách nebo styku, pokud je zeslabena korozí na 50 % původní plochy, je nutné odstranit a nahradit výztuží původních rozměrů a obdobné kvality Vadná ocelová výztuž bude nahrazena výztuží novou v obdobném profilu jako je stávající. Ostatní části výztuže budou očištěny ručně ocelovým kartáčem nebo s rotačním kotoučem. Na obnaženou výztuž se aplikuje jednosložkový povlakový přípravek LAFARGE ARMATOP CZ 1001 pro ochranu ocelové výztuže betonu v rámci sanačního zásahu. ARMATOP CZ 1001 je kompletní suchá prášková hmota, složená z jemných částic a speciálního cementu, modifikovaná akrylátovými polymery a dalšími přísadami stavební chemie zajišťujícími dokonalou ochranu před korozí ocelové výztuže. Kotevních styk panelů se vyspraví speciální vnější omítkovou směsí LAFARGE 730, 731 MORTIER REPARATION, která je přímo určena pro opravy betonových ploch, vydrolenin a chrání armatury před korozí. Při sanaci je nutné dodržet zvýšené krytí výztuže dle ČSN, s přirážkou na prostředí typu B.

 • Nabízené služby

 • Rekonstrukce na klíč
 • Dotace na zateplení — Zelená úsporám
 • Zateplení domů
 • Fasády
 • Opravy a izolace střech
 • Balkóny a lodžie
 • Sanace betonu a vlhkého zdiva
 • Novostavby na klíč
 • Rekonstrukce bytů a interiérů
 • Panelové domy
 • Půdní vestavby
 • Rekonstrukce restaurací
 • Rekonstrukce památek
 • Kamenné stavby a mosty
  • Řekli o nás naši zákazníci

   Se společností Dvořák RK plus, s.r.o. spolupracujeme již od r. 2000. První větší zakázkou byla oprava střechy na historické budově v Husitské ul.22 na Praze 3. V té době vystupoval dodavatel pod jménem Jan Dvořák – stavební společnost. Postupně následovaly další práce menšího i většího rozsahu při opravách budov a při rekonstrukcích kancelářských prostor v budovách ve vlastnictví společnosti SUDOP GROUP a.s. Zde jsou a byly prováděny stavební práce různého charakteru, montáže sádrokartonových příček, rekonstrukce rozvodů elektroinstalací, datových sítí, malířské a lakýrnické práce, obkladačské práce, instalatérské práce a pokládky podlahových krytin. V dobré kvalitě provedla společnost Dvořák RK plus, s.r.o opravu omítky fasády na objektu v Husitské ul. 22, včetně výměny okapových svodů a žlabů. Se společností Dvořák RK plus máme velmi dobré zkušenosti. Nejenže práce provádí ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech, ale ochotně vychází vstříc i k mimořádným požadavkům na provádění prací v mimopracovní době, v nočních hodinách, o sobotách a nedělích, aby nedocházelo k rušení uživatelů budov při jejich pracovní činnosti. Již několikráte nám vypomohla společnost Dvořák RK plus i v mimořádných situacích, za což jim platí naše poděkování. S kvalitou odvedené práce jsme velmi spokojeni, a doposud jsme nemuseli uplatnit žádnou reklamaci, či sankci za nedodržení termínu. Pro své vstřícné a korektní jednání, flexibilitu, zodpovědný přístup a kvalitu odvedených prací, zůstává tato společnost pro nás i nadále vyhledávaným partnerem.

   Miloslav Vydřihost - ved. odd. správy majetku a údržby
   SUDOP GROUP a.s.
   Všechny naše požadavky byly splněny. Ani s odstupem času jsme nenašli nic, co by šlo udělat lépe. Stavební firmu Dvořák RK plus, s.r.o. můžeme doporučit jako kompetentního partnera.

   Luboš Bakla - předseda družstva
   Bytové družstvo Proutěná 400-408