Zateplení domů

Trápí vás rostoucí náklady na provoz domu? Chcete výrazně uspořit? Provádíme kompletní zateplení budov na klíč. Na zateplení je možné získat státní dotaci z programu Zelená úsporám. Kontaktujte nás, rádi s vámi vše probereme.

Cenová poptávka: vyžádejte si nabídku zdarmaReference: prohlédněte si naši práci

Provádíme zateplování:

 • Fasád (ve výšce nad 22,5 m je nutno z požárních důvodů použít tepelnou izolaci z minerálních desek např. ORSIL, NOBASIL)
 • Plochých střech
  a) dílci ze stabilizovaného pěnového polystyrenu PSB-S v systému kompletizovaných spádových klínů POLYDEK
  b) inverzní (obrácené) střechy, kde je tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu položena na hydroizolaci (extrudovaný pěnový polystyren XPS je deskový tepelně izolační materiál s homogenní strukturou, výbornými izolačními vlastnostmi, prakticky žádnou nasákavostí a vyšší pevností v tlaku)
 • Šikmých střech (výplně krovů u půdních vestaveb)
 • Obrácených (inverzních) střech
 • Teras (nad vytápěnými prostory)
 • Podlah (v suterénech domů nebo nad nevytápěnými prostory)

Hlavní důvody k zateplování budov

 1. Ekonomické
  • zateplením (snížením energetické náročnosti domu) trvale poklesnou výdaje na vytápění
  • snížená spotřeba energie umožní instalovat menší, a tím levnější zdroj tepla (kotel, zásobník paliva)
  • dojde ke zkrácení topného období
 2. Technické
  • zateplením se odstraní jedna z nejčastějších příčin vzniku plísní – kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí
  • zlepší se tepelná pohoda v bytech
  • vyšší a vyrovnanější teplota stěn sníží riziko poruch jejich povrchů
  • je splněna podmínka pro účinné aktivní využití ekologických zdrojů tepla (solární systémy, tepelná čerpadla apod.)
  • sníží se poruchovost otopného systému, který je méně zatěžován a je velice hospodárně využit
 • Nabízené služby

 • Rekonstrukce na klíč
 • Dotace na zateplení — Zelená úsporám
 • Zateplení domů
 • Fasády
 • Opravy a izolace střech
 • Balkóny a lodžie
 • Sanace betonu a vlhkého zdiva
 • Novostavby na klíč
 • Rekonstrukce bytů a interiérů
 • Panelové domy
 • Půdní vestavby
 • Rekonstrukce restaurací
 • Rekonstrukce památek
 • Kamenné stavby a mosty
  • Řekli o nás naši zákazníci

   Se společností Dvořák RK plus, s.r.o. spolupracujeme již od r. 2000. První větší zakázkou byla oprava střechy na historické budově v Husitské ul.22 na Praze 3. V té době vystupoval dodavatel pod jménem Jan Dvořák – stavební společnost. Postupně následovaly další práce menšího i většího rozsahu při opravách budov a při rekonstrukcích kancelářských prostor v budovách ve vlastnictví společnosti SUDOP GROUP a.s. Zde jsou a byly prováděny stavební práce různého charakteru, montáže sádrokartonových příček, rekonstrukce rozvodů elektroinstalací, datových sítí, malířské a lakýrnické práce, obkladačské práce, instalatérské práce a pokládky podlahových krytin. V dobré kvalitě provedla společnost Dvořák RK plus, s.r.o opravu omítky fasády na objektu v Husitské ul. 22, včetně výměny okapových svodů a žlabů. Se společností Dvořák RK plus máme velmi dobré zkušenosti. Nejenže práce provádí ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech, ale ochotně vychází vstříc i k mimořádným požadavkům na provádění prací v mimopracovní době, v nočních hodinách, o sobotách a nedělích, aby nedocházelo k rušení uživatelů budov při jejich pracovní činnosti. Již několikráte nám vypomohla společnost Dvořák RK plus i v mimořádných situacích, za což jim platí naše poděkování. S kvalitou odvedené práce jsme velmi spokojeni, a doposud jsme nemuseli uplatnit žádnou reklamaci, či sankci za nedodržení termínu. Pro své vstřícné a korektní jednání, flexibilitu, zodpovědný přístup a kvalitu odvedených prací, zůstává tato společnost pro nás i nadále vyhledávaným partnerem.

   Miloslav Vydřihost - ved. odd. správy majetku a údržby
   SUDOP GROUP a.s.
   Všechny naše požadavky byly splněny. Ani s odstupem času jsme nenašli nic, co by šlo udělat lépe. Stavební firmu Dvořák RK plus, s.r.o. můžeme doporučit jako kompetentního partnera.

   Luboš Bakla - předseda družstva
   Bytové družstvo Proutěná 400-408